Άρθρο Startup.gr: 10 κριτήρια για να επιλέξετε λογιστή

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται να λειτουργεί σαν μία καλοκουρδισμένη ορχήστρα με σαφώς κατανεμημένους και ξεκάθαρους ρόλους. Ωστόσο, πολλές φορές για την ανάπτυξη της επιχείρησης, δεν αρκούν…