Η εταιρία μας κατέχει τη γνώση και την εμπειρία με συγκεκριμένες μεθόδους, να εντοπίζει επακριβώς τις αιτίες για τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να αποδίδει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με συνέπεια να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας συνεργάζονται με τον επιχειρηματία και στο τέλος της αξιολόγησης, του παρουσιάζουν λεπτομερώς τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις για το πώς θα χειριστούν αποτελεσματικά οι αιτίες που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία της επιχείρησής του.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας η επιχείρηση, όχι μόνο θα είναι σε θέση να επιβιώσει αλλά και να παραμείνει σε σταθερή λειτουργία και ανοδική κερδοφορία.

Πλεονεκτήματα του Profit and Loss

 • Συγκριτική Αξιολόγηση.

 • Διαχείριση λειτουργιών.

 • Διαχείριση κόστους.

 • Αναδιοργάνωση διαδικασιών.

Πως:

Για την διεξαγωγή της διαδικασίας χρειάζεται να μας παρασχεθούν όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας με εξασφάλιση της ορθότητας τους, οι κωδικοί πρόσβασης σε όλες τις αναγκαίες πληροφοριακές πλατφόρμες καθώς και να μας παρασχεθεί όποια πληροφόρηση κριθεί απαραίτητη.

Που:

Η διαδικασία πραγματοποιείται είτε στα γραφεία της εκάστοτε επιχείρησης που διεξάγεται η υλοποίηση της υπηρεσίας είτε στα γραφεία της εταιρείας μας είτε συνδυαστικά με βάση πάντα την διάρκεια και τον βαθμό δυσκολίας του εκάστοτε έργου.

Ποιος

Η υλοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη μας σύμφωνα με τα αυστηρότητα επιχειρηματικά κριτήρια στρατηγικής σχεδίασης και ανάλυσης επιχειρηματικής κερδοφορίας προκειμένου να διασφαλίσουμε την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Παράδοση

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραδίδεται στην επιχείρηση μια πλήρης έκθεση σχεδιασμού που περιλαμβάνει όλες τις παρατηρήσεις, τις πιθανές ενέργειες καθώς και τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να ληφθούν από την επιχείρηση για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος όσον αφορά την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία της επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της.