Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες ίδρυση εταιρειών με τις πιο εκσυγχρονισμένες μεθόδους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να κάνετε ενήμερη και σύννομη έναρξη της επιχείρησή σας με όλες τις φορολογικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές διατάξεις της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

  • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
  • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
    Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
    Πιστοποίηση GDPR
  • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
  • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
  • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Στον τομέα των ιδρύσεων εταιρειών, το τμήμα της εταιρείας μας, σας βοηθάει να ανταποκριθείτε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για δημιουργία ισχυρών βάσεων της νέας σας επιχείρησης.

Μορφές Επιχειρήσεων.

Τι χρειάζεται για να ιδρυθεί μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( ΙΚΕ ) ;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( ΙΚΕ ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα μόνο πρόσωπο.

Το Καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συντάσσεται με ιδιωτικό έγγραφο.

Έδρα της εταιρείας.

Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.

Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.

Η έναρξη της ΙΚΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).

 

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης μιας ΙΚΕ ;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.

5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ.

6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

 

Σε τι θα σας βοηθήσει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ;

Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

 

Τι θα μου προσφέρει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. στην πορεία ;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη             ( Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση ) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

 

Τι πρέπει να ξέρω για την ΙΚΕ ;

Έναρξη σε 1 έως 3 ημέρες.

Η πιο ευέλικτη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.

Μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ όλων των εταίρων, αλλά μόνο του διαχειριστή.

Μόνο η περιουσία της εταιρίας και όχι των εταίρων, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( ΙΚΕ ) είναι η νέα μορφή εταιρείας που εισήχθη με τον Ν.4072/2012.

 

Πώς φορολογείται μία ΙΚΕ ;

Τα κέρδη από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( ΙΚΕ ) φορολογούνται με συντελεστή 24% και 5% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) ;

Η Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.

Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Έδρα της εταιρείας.

Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχουν οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω.

Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου είναι 24.000 ευρώ.

Η έναρξη της Α.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).

 

 

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρείας ;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης

5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ.

6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

 

Σε τι θα σας βοηθήσει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ;

Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ανώνυμης Εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

 

Τι θα μου προσφέρει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. στην πορεία ;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ( Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση ) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

 

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ανώνυμες Εταιρείες ;

Έναρξη σε 4 έως 10 ημέρες.

Ελάχιστο κεφάλαιο 24.000 ευρώ.

Η μακρά διάρκειά ζωής της (συνήθως 50 ετών).

Περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.

Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.

Μόνο η περιουσία της εταιρίας και όχι των εταίρων, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Μη υποχρεωτική Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ για τους μετόχους με ποσοστό κάτω του3%.

Ύπαρξη δύο οργάνων. Της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή.

Η λήψη αποφάσεων γίνεται κατά πλειοψηφία.

Διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές.

Η λειτουργία τους, διέπεται από αυστηρούς όρους δημοσιότητας τόσο κατά την ίδρυσή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

 

Πώς φορολογείται μία Ανώνυμη Εταιρεία ;

Τα κέρδη από Ανώνυμη Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 24% και 5% στη διανομή των κερδών της, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ;

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.

Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Έδρα της εταιρείας.

Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.

Ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου 4.500€.

Η έναρξη της ΕΠΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).

 

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης ΕΠΕ ;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.

5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ.

6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

 

Σε τι θα σας βοηθήσει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ;

Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

 

Τι θα μου προσφέρει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. στην πορεία ;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ( Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση ) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

 

Τι πρέπει να ξέρω για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ;

Έναρξη σε 4 έως 10 ημέρες

Ελάχιστο κεφάλαιο 4.500€.

Έχει ορισμένη διάρκεια ζωής.

Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.

Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.

Μόνο η περιουσία της εταιρίας και όχι των εταίρων, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Διαίρεση του κεφαλαίου σε μερίδες συμμετοχής.

Ύπαρξη δύο οργάνων. Της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή.

Η λειτουργία τους, διέπεται από συγκεκριμένους όρους δημοσιότητας τόσο κατά την ίδρυσή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιόγραφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.

 

Πώς φορολογείται μία ΕΠΕ ;

Τα κέρδη από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης φορολογούνται με συντελεστή 24% και 5% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ);

Έναρξη σε 1 έως 3 ημέρες.

Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας χρειάζονται τουλάχιστον δύο εταίροι.

Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.

Έδρα της εταιρείας.

Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.

Η έναρξη της Ο.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).

 

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης ;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

1ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

1ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

1ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.

1ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ.

1ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Σε τι θα σας βοηθήσει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ;

Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ομόρρυθμης Εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

 

Τι θα μου προσφέρει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. στην πορεία ;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ( Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση ) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

 

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες ;

Έναρξη σε 1 έως 3 ημέρες.

Υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.

Απεριόριστη Ευθύνη Ομόρρυθμων εταίρων.

Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ όλων των εταίρων.

Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.

Η Ομόρρυθμη εταιρεία είναι προσωπική επιχείρηση και για τη σύσταση της χρειάζονται τουλάχιστον 2 εταίροι. Η Ο.Ε. αποτελεί το μοναδικό εταιρικό τύπο, όπου όλοι οι εταίροι συνευθύνονται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη και μάλιστα και με την ατομική τους περιουσία. Η ρύθμιση αυτή, καθιερώνει την απεριόριστη και εις ολόκληρον με την εταιρεία, ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων σε σχέση με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από τη γενεσιουργό αιτία τους, δηλαδή είτε αυτές προκύπτουν από σύμβαση είτε από αδικοπραξία είτε από άλλο λόγο. Η Ομόρρυθμη εταιρεία ενδείκνυται για εταιρείες όπου επιθυμούν να έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που αναφέραμε παραπάνω.

 

Πώς φορολογείται μία ΟΕ ;

Τα κέρδη από μια Ομόρρυθμη Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 24% με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ετερόρρυθμη Εταιρεία ;

Για την ίδρυση Ετερόρρυθμης Εταιρείας χρειάζονται τουλάχιστον δύο εταίροι εκ των οποίων ο ένας είναι Ομόρρυθμος εταίρος και ο άλλος Ετερόρρυθμος εταίρος, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στα ποσοστά συμμετοχής τους.

Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.

Έδρα της εταιρείας.

Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.

Η έναρξη της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ) γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

 

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης ;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.

5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ.

6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

 

Σε τι θα σας βοηθήσει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ;

Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ετερόρρυθμης Εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

 

Τι θα μου προσφέρει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. στην πορεία ;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ( Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση ) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

 

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες ;

Έναρξη σε 1 έως 4 ημέρες.

Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.

Απεριόριστη Ευθύνη Ομόρρυθμων εταίρων.

Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ όλων των εταίρων.

Υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.

Η Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι προσωπική επιχείρηση και για τη σύσταση της χρειάζονται τουλάχιστον 2 εταίροι εκ των οποίων ο ένας θα είναι Ομόρρυθμος και άλλος Ετερόρρυθμος εταίρος. Ο Ομόρρυθμος εταίρος συνευθύνεται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη και μάλιστα με την ατομική του περιουσία. Η συγκεκριμένη μορφή επιχείρησης ενδείκνυται για εταιρείες όπου επιθυμούν να έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα και να παρουσιάζουν έναν εταιρικό τύπο για τις συναλλαγές τους.

 

Πώς φορολογείται μία Ετερόρρυθμη Εταιρεία ;

Τα κέρδη από μια Ετερόρρυθμη Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 24% με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ατομική Επιχείρηση ;

Ύπαρξη χώρου εγκατάστασης.

Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο ή παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.

Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.

Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου.

Αφορά το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας. Χορηγείται από το οικείο Επιμελητήριο.

ΑΦΜ και Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας.

Χρησιμοποιείτε το υπάρχον ΑΦΜ σας ενώ η βεβαίωση χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο

 

 Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης ;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Εγγραφή στο Επιμελητήριο.

4ο Βήμα: Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5ο Βήμα: Εγγραφή στον ΕΦΚΑ.

 

Σε τι θα σας βοηθήσει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ;

Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα δρομολογήσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύσταση της δικής σας Ατομικής Επιχείρησης, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση.

Μέσα σε μόλις 1-3 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

 

Τι θα μου προσφέρει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. στην πορεία ;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη!

Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική – Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ( Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση ) σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή!

Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

 

 

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ατομικές Επιχειρήσεις ;

Έναρξη σε 1 έως 2 ημέρες.

Ευέλικτη μορφή επιχείρησης.

Χαμηλό λειτουργικό κόστος.

 

Πώς φορολογείται μία Ατομική Επιχείρηση ;

Τα κέρδη από Ατομική Επιχείρηση φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
< 10.000 9%
> 10.001  έως  20.000 22%
> 20.001  έως  30.000 29%
> 30.001  έως  40.000 37%
> 40.001 42%

 

Στη Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου 100%.

Ας δούμε μαζί πως θα επιλέξετε την σωστή μορφή εταιρείας για την νέα σας επιχείρηση με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.