ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία είναι  ραγδαίες, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και να μην υποστεί τις συνέπειες της ύφεσης, θα πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης των φόρων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κατάλληλες φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Οι φορολογικοί μας επαγγελματίες διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση, προσφέρουν στους πελάτες μας τις γνώσεις και την καινοτομία που χρειάζονται για να διατηρήσουν τη συμμόρφωσή τους με το φορολογικό καθεστώς. Έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε το σωστό επίπεδο φορολογικής υποστήριξης που χρειάζεστε για να πετύχετε τους στόχους σας.

Παρέχοντάς σας ολοκληρωμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες θα σας βοηθήσουμε να τεκμηριώσετε τη στρατηγική σας, θα προβούμε στον αναλυτικό έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής και θα προσδιορίσουμε όλες τις φορολογικές συνέπειες και κυρίως στα πρώτα επιχειρηματικά στάδια της επένδυσής σας. Επιπρόσθετα, θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας, να προβλέψετε τις μελλοντικές ανάγκες καθώς και να αξιοποιήσετε με τον πιο αποδοτικό τρόπο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ο φορολογικός σχεδιασμός και οι Φορολογικές Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. αποτελεί  μέρος της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής μιας οικονομικής μονάδας. Βασικός στόχος των υπηρεσιών μας είναι η αποφυγή των ενδεχόμενων φορολογικών κινδύνων σε συνδυασμό με τη αποκόμιση όσο των δυνατών μεγαλύτερων οφελών από τις φορολογικές προοπτικές.

Γιατί να επιλέξετε τις φοροτεχνικές υπηρεσίες της ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.:

 1. Έγκαιρη και η έγκυρη φοροτεχνική πληροφόρηση.
 2. Συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.
 3. Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με βασικό χαρακτηριστικό την καλή επικοινωνία και την εχεμύθεια.
 4. Άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο φοροτεχνικό τμήμα.
 5. Άριστη συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.
 6. Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός.
 7. Λογικό και κυρίως προσιτό κόστος.

Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

 • Εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήριο των πελατών μας μέσα από την οργάνωση φορολογικών σεμιναρίων.
 • Υπηρεσίες επιστροφής Φ.Π.Α.
 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών – Transfer Pricing.
 • Άμεση υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
 • Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Φορολογικές υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
 • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας (Tax Due Diligence).
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

Η Λογιστική Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. επί 25 συνεχόμενα έτη παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές φοροτεχνικές υπηρεσίες. Ένεκα των διαρκών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας συνεχώς προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Οι φοροτεχνικές μας Υπηρεσίες αποτελούν μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου συνόλου των υπηρεσιών μας, που απολαμβάνουν οι πελάτες μας. Ως ενιαίο σύνολο από μια καλά συγκροτημένη ομάδα συνεργατών, καταφέρνουμε να προσφέρουμε εγγυημένες φοροτεχνικές υπηρεσίες τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά.

Η φοροτεχνική ομάδα της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. σας προσφέρει πιστοποιημένες φοροτεχνικές υπηρεσίες με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της δικής σας εταιρείας. Μέσα από ένα κλίμα διαρκής επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, καταφέρνει να σας παρέχει λύσεις την στιγμή που τις έχετε ανάγκη.

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.