Οι αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία είναι  ραγδαίες, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και να μην υποστεί τις συνέπειες της ύφεσης, θα πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης των φόρων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κατάλληλες φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Παρέχοντάς σας ολοκληρωμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες θα σας βοηθήσουμε να τεκμηριώσετε τη στρατηγική σας, θα προβούμε στον αναλυτικό έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής και θα προσδιορίσουμε όλες τις φορολογικές συνέπειες και κυρίως στα πρώτα επιχειρηματικά στάδια της επένδυσής σας. Επιπρόσθετα, θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας, να προβλέψετε τις μελλοντικές ανάγκες καθώς και να αξιοποιήσετε με τον πιο αποδοτικό τρόπο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Οι Φοροτεχνικές μας Υπηρεσίες Βοηθούν να

 • Εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήριο των πελατών μας μέσα από την οργάνωση φορολογικών σεμιναρίων.

 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών - Transfer Pricing.

 • Άμεση υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.

 • Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας ενώπιον των φορολογικών αρχών.

 • Υπηρεσίες επιστροφής Φ.Π.Α.

 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.

 • Φορολογικές υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.

 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.

 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.

 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).

 • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας (Tax Due Diligence).

 • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας (Tax Due Diligence).

 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

Η Λογιστική Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. επί 25 συνεχόμενα έτη παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές φοροτεχνικές υπηρεσίες. Ένεκα των διαρκών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας συνεχώς προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Οι φοροτεχνικές μας Υπηρεσίες αποτελούν μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου συνόλου των υπηρεσιών μας, που απολαμβάνουν οι πελάτες μας. Ως ενιαίο σύνολο από μια καλά συγκροτημένη ομάδα συνεργατών, καταφέρνουμε να προσφέρουμε εγγυημένες φοροτεχνικές υπηρεσίες τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά.

Η φοροτεχνική ομάδα της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. σας προσφέρει πιστοποιημένες φοροτεχνικές υπηρεσίες με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της δικής σας εταιρείας. Μέσα από ένα κλίμα διαρκής επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, καταφέρνει να σας παρέχει λύσεις την στιγμή που τις έχετε ανάγκη.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να υποστηρίξουμε φοροτεχνικά την επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.