ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λογιστική εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, παρέχει σύγχρονες και καινοτόμες λογιστικές υπηρεσίες. Μέσα από μια στενή συνεργασία με γνώμονα την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, καταφέρνουμε να παρέχουμε στις σύγχρονες επιχειρήσεις αναλυτική εικόνα για τα οικονομικά τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Γιατί είναι απαραίτητες οι λογιστικές υπηρεσίες σε μια επιχείρηση;

Οι λογιστικές υπηρεσίες  αποτελούν βασικό παράγοντα για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων καθώς και να αυξήσουν την αποδοτικότητά σας. Έτσι, θα μπορείτε να λαμβάνετε καλύτερες οικονομικές αποφάσεις βάση της έγκαιρης λογιστικής πληροφόρησης που θα λάβετε.

Δεν είναι τυχαίο που αρκετοί χαρακτηρίζουν την λογιστική ως την καρδιά ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Αν δεν διαχειριστεί σωστά θα οδηγήσει και στην αποτυχία της επιχείρησης αυτής. Αρκετές είναι οι μικρές επιχειρήσεις που διατηρούν την εντύπωση ότι μπορούν να διαχειριστούν το λογιστικό μέρος μόνοι τους. Ωστόσο κάτι τέτοιο αν και εφικτό, απαιτεί αρκετό χρόνο τον οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Καλό λοιπόν θα ήταν να αφήσετε αυτό το κομμάτι σε εμάς.

Αναλυτικότερα οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας είναι:

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
 • Συστάσεις επιχειρήσεων, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
 • Ίδρυση Επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, Αλλοδαπών-Θυγατρικών εταιρειών καθώς και Υποκαταστημάτων.
 • Πλήρης Οργάνωση και ολοκληρωμένη επίβλεψη των λογιστηρίων των επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (MIS Reporting).
 • Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης.
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
 • Δυνατότητα ορισμού της έδρας της ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ως φορολογική έδρα της επιχείρησής σας.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου
 • Λογιστικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Εταιρείες όλων των μορφών.

Οι ανωτέρω λογιστικές υπηρεσίες, που παρέχει το λογιστικό γραφείο της Εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. αποτελούν  το πρώτο σημαντικό βήμα για την επιτυχή οργάνωση της δικής σας επιχείρησης. Με εμπειρία 25 ετών, παρέχουμε στους πελάτες μας λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα μέσα. Με κριτήρια την  έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων, οι υπηρεσίες μας συμβάλουν στην ορθότερη απεικόνιση των λογιστικών σας στοιχείων, κάτι που θα σας βοηθήσει να λάβετε τις σωστές αποφάσεις για την επιχείρησή σας.

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία σας ενημερώνουν διαρκώς και με ακριβείς λεπτομέρειες , θέτοντας τα σωστά θεμέλια έναντι οποιοδήποτε ελέγχου ή επιχειρηματικής απόφασης. Μελετώντας με ακρίβεια τα λογιστικά δεδομένα σας, οι συνεργάτες μας θα σας παραθέσουν τα στρατηγικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της επιχείρησής σας έναντι των ανταγωνιστών σας.

Οι λογιστικές μας υπηρεσίες σας παρέχουν ευέλικτες λύσεις, προσαρμοσμένες τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής σας επιχείρησης. Παράλληλα, διαθέτουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αναφορά ή Report – Cash Flow απαιτείται.

Τι είναι αυτό που κάνει τις υπηρεσίες μας να ξεχωρίζουν από τις υπηρεσίες των υπολοίπων;

 • Η καταχώρηση στα βιβλία της Εταιρείας σας γίνεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, κατόχων των αδειών Α & Β Τάξης λογιστών από το Οικονομικό Επιμελητήριο.
 • Διαθέτουν όλοι πολυετή προϋπηρεσία τόσο στο λογιστικό γραφείο της εταιρείας μας όσο και σε αντίστοιχες θέσεις.
 • Παρέχουμε διπλό έλεγχο των υπηρεσιών μας, αρχικά από τον supervisor και εν συνεχεία από τους έμπειρους επόπτες μας.
 • Οι σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζουμε εκμηδενίζουν τα λογιστικά σας λάθη ενώ μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν άμεσα, τυχόν λογιστικές αποκλίσεις .
 • Παρέχουμε όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ποιότητα που χαρακτηρίζει τις λογιστικές μας υπηρεσίες.
 • Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες, απευθύνονται τόσο σε Ελληνικές όσο και σε εταιρείες του εξωτερικού.

Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες, παρέχονται σε

 • Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, ΜΚΟ καθώς και σε
 • Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΤΟΜΙΚΕΣ εντός Νομού Αττικής

Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες αποτελούν μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου συνόλου των υπηρεσιών μας, που απολαμβάνουν οι πελάτες μας. Ως ενιαίο σύνολο από μια καλά συγκροτημένη ομάδα συνεργατών, καταφέρνουμε να προσφέρουμε εγγυημένες λογιστικές υπηρεσίες τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά, καθώς και υπηρεσίες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και IFRS

Η λογιστική εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. με έδρα στο Αιγάλεω, παρέχει ολοκληρωμένες και καθετοποιημένες Λογιστικές Υπηρεσίες σε όλο τον νομό Αττικής. Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε μεμονωμένα, είτε ως ένα ενιαίο σύνολο υπηρεσιών, όπως φοροτεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Εργατολόγου, Σύμβουλου ΕΣΠΑ κλπ

Θέλετε και εσείς να κατακτήσετε την πρώτη θέση στον κλάδο που δραστηριοποιήστε; Δεν έχετε παρά να επιλέξετε τις μοναδικές λογιστικές υπηρεσίες που σας προσφέρει το λογιστικό γραφείο της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.