Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. αποτελούν ένα μέρος των συνολικών υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας. Ωστόσο η σημασία τους είναι άκρως σημαντική ένεκα των συνεχών αλλαγών και ανατροπών στη οικονομική σκηνή. Στόχος των χρηματοοικονομικών μας υπηρεσιών  είναι να σας παρέχουν μια πλήρη ενημέρωση που θα συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της επιχείρησης σας.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Κάθε μήνα, υλοποιούμε ένα πλήθος αναφορών προς τους πελάτες μας τόσο της ελληνικής επικράτειας όσο και του εξωτερικού. Το έμπειρο προσωπικό της εταιρεία μας μεριμνά για το αποτελεσματικό Reporting εταιρειών, με τη σύνταξη ορθών οικονομικών αναφορών. Αποτέλεσμα αυτού η υλοποίηση ακόμη και των πιο απαιτητικών Reporting για τις μητρικές εταιρείες, πάντοτε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Χαρακτηριστικό των υπηρεσιών μας η υπευθυνότητα, η σύνεση και η αποτελεσματικότητα. Εάν και εφόσον το επιθυμείτε, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε εμείς κάποιες από τις αναφορές μας. Οι οποίες μάλιστα ξεπερνούν τις 500 στις διάφορες κατηγορίες των οικονομικών αναφορών και συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες.

Οι Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Transfer Pricing μας

 • Προετοιμασία φακέλων τεκμηρίωσης πριν την κλήση σας από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 • Παραβάσεις και πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών.

 • Τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

 • Επιλογή κατάλληλης μεθόδου και Συγκριτική Ανάλυση.

 • Πλήρης υποστήριξη κατά τη διάρκεια οποιοδήποτε φορολογικού ελέγχου για transfer pricing.

 • Ετοιμασία συνοπτικών πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών.

 • Προέγκριση ενδοομιλικών συναλλαγών.

Η τήρηση των φακέλων τεκμηρίωσης είναι αρκετά σημαντικό ζήτημα, καθότι χρησιμοποιούνται και από τους εφοριακούς κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου. Η εταιρεία μας φροντίζει για τη σωστή τήρησή τους προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στον ενδεχόμενο έλεγχο.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να υποστηρίξουμε χρηματοοικονομικά την επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.