ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΕ

Η πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού Α Τάξεως παρέχεται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού  Επιμελητηρίου  της Ελλάδας μετά από εισήγηση  της   Επιτροπής  Πιστοποίησης στους κατόχους  Άδειας  Άσκησης Επαγγέλματος  Λογιστή Φοροτεχνικού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Η παραπάνω πιστοποίηση αποτελεί την διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ακεραιότητας, της επαγγελματικής επάρκειας, της εχεμύθειας και της επαγγελματικής συμπεριφοράς σύμφωνα τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών που την κατέχουν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Η πιστοποίηση ISO 9001:2015 καταδεικνύει ότι η εταιρεία που πιστοποιείται είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα υψηλότερα διαχειριστικά πρότυπα σε συμφωνία με ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Ο σκοπός της πιστοποίησης ISO είναι να αποδείξει ότι ένας οργανισμός προσφέρει την μέγιστη δυνατή ποιότητα και βασίζεται σε 8 αρχές διαχείρισης οι οποίες παρέχουν ένα δομημένο πλαίσιο διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών καλύπτοντας όλο το φάσμα των Οικονομικών Υπηρεσιών με βάση τα μεγαλύτερα και αυστηρότερα Διεθνή Πρότυπα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EPSILON NET ACCOUNTING PARTNERS

Διάκριση ως μια από τις κορυφαίες λογιστικές εταιρείες με την πιστοποίηση της μεγαλύτερης εταιρείας λογιστικών εφαρμογών της Ελλάδας.

Η Epsilon Net αποτελεί σήμερα την μόνη εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών οι οποίες παρέχονται στον τελικό πελάτη σε συνδυασμό με προηγμένες υπηρεσίες ενημέρωσης (www.e-forologia.gr) και εκπαίδευσης (www.epsilontraining.gr).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GDPR

Η πιστοποίηση GDPR διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες μας πληρούν τις προυποθέσεις γύρω από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τον σωστό τρόπο συλλογής και διαβίβασης αυτών.

Μέσω της πιστοποίησης εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται στην πράξη όλα τα βήματα και η μεθοδολογία που χρειάζεται προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργία ενός ασφαλούς Σύστηματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων καθώς και το αναγκαίο επίπεδο εμπειρογνωσίας που καθορίζεται ανάλογα με τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που διενεργούνται και από την προστασία την οποία απαιτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να υποστηρίξουμε φοροτεχνικά την επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.