ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας – εργατικών που σας παρέχει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. αποτελούν ένα σημαντικό μέρος για κάθε επιχείρηση. Εάν μια επιχείρηση διαθέτει περισσότερους από έναν υπαλλήλους, καλό θα ήταν να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό σύστημα μισθοδοσίας. Στην ουσία, οι υπηρεσίες εργατικών και μισθοδοσίας περιλαμβάνουν την οικονομική διαχείριση των μισθών, των αυξήσεων και των περικοπών, των δώρων καθώς και την καταβολή των πληρωμών μέσω τράπεζας. Πρόκειται για μια αρκετά περίπλοκη  διαδικασία η οποία απαιτεί την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος που θα συμβάλει στη βελτίωση της όλης διαδικασίας.

Γιατί χρειάζεστε τις υπηρεσίες μισθοδοσίας – εργατικών;

Πρώτος και κυριότερος λόγος είναι η διασφάλιση της επιχείρησής σας από τη συχνή αλλαγή στις διατάξεις της νομοθεσίας και την τήρησή τους. Η παροχή των υπηρεσιών μας θα σας εξασφαλίσει σημαντικό χρόνο και θα σας γλιτώσει από τα περιττά κόστη και δαπάνες. Επιπρόσθετα, η συνέπεια των πληρωμών απέναντι στους υπαλλήλους σας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην βελτίωση του ηθικού και της διάθεσής τους. Αυτό συμβάλει άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους και κατά συνέπεια στη μεγιστοποίηση του κέρδους για εσάς. Τέλος, μην ξεχνάμε ότι μια επιχείρηση που καταβάλλει με συνέπεια τις μισθοδοσίες, αντανακλά μια οικονομική σταθερότητα.

Μελετώντας και αναλύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, τα έμπειρα στελέχη μας καταφέρνουν να υποστηρίξουν ακόμη και τα πιο δύσκολα projects με τεράστιο ποσοστό επιτυχίας. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που σας προσφέρει το εξειδικευμένο τμήμα μισθοδοσίας της εταιρείας μας μπορεί να είναι τόσο inhouse όσο και outsourced και καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας
 • Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.
 • Ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων.
 • Πλήρης διαχείριση των αποδείξεων πληρωμής για κάθε σας υπάλληλο.
 • Ενημέρωση τραπεζών για την κατάθεση των μισθών στους υπαλλήλους
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML με τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού, τις αποχωρήσεις και τις νέες προσλήψεις υπαλλήλων καθώς και τα τροποποιητικά προγράμματα προκειμένου να υποβληθούν στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ).
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και στα Επικουρικά ταμεία.
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Σύνταξη και υποβολή εισφορών στα ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας για τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησής σας.
 • Επεξεργασία της μισθοδοσίας για το αλλοδαπό προσωπικό σας.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ καθώς και σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
 • Προϋπολογισμός του κόστους της τρέχουσας μισθοδοσίας καθώς και των μελλοντικών.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.