Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας – εργατικών που σας παρέχει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. αποτελούν ένα σημαντικό μέρος για κάθε επιχείρηση. Εάν μια επιχείρηση διαθέτει περισσότερους από έναν υπαλλήλους, καλό θα ήταν να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό σύστημα μισθοδοσίας.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Μελετώντας και αναλύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, τα έμπειρα στελέχη μας καταφέρνουν να υποστηρίξουν ακόμη και τα πιο δύσκολα projects με τεράστιο ποσοστό επιτυχίας.

Οι Υπηρεσίες Μισθοδοσίας που Παρέχουμε.

 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML με τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού, τις αποχωρήσεις και τις νέες προσλήψεις υπαλλήλων καθώς και τα τροποποιητικά προγράμματα προκειμένου να υποβληθούν στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ).

 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας

 • Απογραφή στο ΙΚΑ και στα Επικουρικά ταμεία.

 • Επεξεργασία μισθοδοσίας για τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησής σας.

 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ καθώς και σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

 • Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.

 • Ενημέρωση τραπεζών για την κατάθεση των μισθών στους υπαλλήλους

 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

 • Επεξεργασία της μισθοδοσίας για το αλλοδαπό προσωπικό σας.

 • Προϋπολογισμός του κόστους της τρέχουσας μισθοδοσίας καθώς και των μελλοντικών.

 • Ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων.

 • Πλήρης διαχείριση των αποδείξεων πληρωμής για κάθε σας υπάλληλο.

 • Σύνταξη και υποβολή εισφορών στα ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.

 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ.

 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να υποστηρίξουμε την επιχείρηση σας σε εργαρικά θέματα και θέματα μισθοδοσίας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.