Σε οποιοδήποτε μέγεθος εταιρίας, οι υπηρεσίες μείωσης εξόδων αποδίδουν εξαιρετικά σε ευρύ φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Με ανάλυση των πραγματικών δεδομένων και με εισηγήσεις που βασίζονται πάντοτε σε εμπεριστατωμένες έρευνες μπορούμε εφαρμόσουμε στους πελάτες μας λύσεις Διαχείρισης Κόστους που οδηγούν σε αυξημένα κέρδη χωρίς να θυσιάζονται το προσωπικό και η λειτουργική αποδοτικότητα.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Η επιτυχία εξασφαλίζεται διότι συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για 24 μήνες τουλάχιστον, ώστε με διορθωτικές κινήσεις όπου απαιτείται, να εξασφαλίσουμε ότι οι εκτιμώμενες εξοικονομήσεις πραγματοποιούνται στο ακέραιο.

Μέσος όρος εξοικονόμησης που πετυχαίνουμε στα Γενικά Έξοδα των επιχειρήσεων είναι της τάξεως του 20%.

Πλεονεκτήματα του Cost Cut

 • Αποδέσμευση εταιρικών πόρων.

 • Πρόσθετα κέρδη από μη-κρίσιμες δαπάνες.

 • Περαιτέρω ενίσχυση της απόδοσης (ROI)

 • Ελαχιστοποίηση κόστους διαχείρισης

Πως:

Για την διεξαγωγή της διαδικασίας χρειάζεται να μας παρασχεθούν όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας με εξασφάλιση της ορθότητας τους, οι κωδικοί πρόσβασης σε όλες τις αναγκαίες πληροφοριακές πλατφόρμες καθώς και να μας παρασχεθεί όποια πληροφόρηση κριθεί απαραίτητη.

Που:

Η διαδικασία πραγματοποιείται είτε στα γραφεία της εκάστοτε επιχείρησης που διεξάγεται η υλοποίηση της υπηρεσίας είτε στα γραφεία της εταιρείας μας είτε συνδυαστικά με βάση πάντα την διάρκεια και τον βαθμό δυσκολίας του εκάστοτε έργου.

Ποιος:

Η υλοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη μας σύμφωνα με τα αυστηρότητα επιχειρηματικά κριτήρια στρατηγικής σχεδίασης και ανάλυσης δαπανών προκειμένου να διασφαλίσουμε την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Παράδοση:

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραδίδεται στην επιχείρηση μια πλήρης έκθεση σχεδιασμού που περιλαμβάνει όλες τις παρατηρήσεις, τις πιθανές ενέργειες καθώς και τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να ληφθούν από την επιχείρηση για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των δαπανών.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα της επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.