Ο έλεγχος (audit) πραγματοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Λογιστηρίου και αν λειτουργεί σύννομα και σύμφωνα με τις Λογιστικές Αρχές, το Λογιστικό Σχέδιο και τους ισχύοντες Νόμους  του Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Το Λογιστήριο είναι η καρδιά της επιχείρησης. Πρέπει να δουλεύει ρολόι.
Εσείς πόσο σίγουρος είστε ότι στο Λογιστήριό σας ή στα Λογιστικά σας Βιβλία τα πράγματα λειτουργούν όπως θα θέλατε και όπως θα έπρεπε βάση της ισχύουσας νομοθεσίας ;
Οι καιροί δεν επιτρέπουν ερασιτεχνισμούς και προχειρότητες.
Δεν επιτρέπουν καν τα «ανθρώπινα λάθη».

Πλεονεκτήματα του My Audit

 • Απαλλαγή από τα προβλήματα των διαχειριστικών λαθών και φορολογικών παραβάσεων

 • Λύσεις στα πολύπλοκα Λογιστικά και Φορολογικά θέματα που σας απασχολούν.

 • Διευκόλυνση της Οικονομική σας Διαχείριση

 • Επίτευξη αποδοτικότητας, αυτοματισμού, εξοικονόμηση θέσεων εργασίας και άμεση πληροφόρησή.

Πληροφορίες για το Audit:

Ποιος:

Η πραγματοποίηση του ελέγχου πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα στελέχη μας σύμφωνα με τα αυστηρότητα διεθνή πρότυπα ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του Λογιστηρίου, περιλαμβάνουν και την Αξιολόγηση του Προσωπικού και τον έλεγχο της σχέσης Αμοιβής – Αντικειμένου Εργασίας, την Κατανομή Εργασιών, καθώς και την εκτίμηση της Επάρκειας και της Αξιοποίησης του Συστήματος Πληροφορικής.

Επιπλέον, εξετάζεται ο βαθμός, ο χρόνος και η συχνότητα Πληροφόρησης της Διοίκησης, μέσω της Εξαγωγής και Ανάλυσης των Πληροφοριακών (Reports) και Οικονομικών Καταστάσεων (Αποτελεσμάτων) και Οικονομικών Δεικτών.

Που:

Η διαδικασία πραγματοποιείται είτε στα γραφεία της εκάστοτε επιχείρησης που διεξάγεται ο έλεγχος είτε στα γραφεία της εταιρείας μας είτε συνδυαστικά με βάση πάντα την διάρκεια και τον βαθμό δυσκολίας του εκάστοτε ελέγχου.

Πως:

Για την διεξαγωγή του ελέγχου χρειάζεται να μας παρασχεθούν όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας με εξασφάλιση της ορθότητας τους, οι κωδικοί πρόσβασης σε όλες τις αναγκαίες πληροφοριακές πλατφόρμες καθώς και να μας παρασχεθεί όποια πληροφόρηση κριθεί απαραίτητη.

Παράδοση:

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου παραδίδεται στην επιχείρηση μια πλήρη έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει όλες τις παρατηρήσεις, τις πιθανές επιπλήξεις καθώς και τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από την επιχείρηση.

Κόστος:

Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι συνάρτηση της δυσκολίας του έργου που αναλαμβάνουμε και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του.

Ενδεικτικά:

 • για εταιρείες Β κατηγορίας με απλογραφικά βιβλία το κόστος ξεκινά από 150 ευρώ πλέον ΦΠΑ
 • για τις εταιρείες Γ κατηγορίας με διπλογραφικά βιβλία το κόστος ξεκινά από τα 350 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να υποστηρίξουμε λογιστικά την επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.