ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αν και δεν αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι το πολύπλοκο, πολλές φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, κυρίως σε θέματα περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα την άσκοπη φορολογική σας επιβάρυνση. Γιατί να ρισκάρετε το όποιο λάθος που μπορεί να σας κοστίσει εκ των υστέρων, όταν μπορείτε να εμπιστευτείτε την εξειδίκευσή μας που σας εγγυάται το άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση;

Θα σας βοηθήσουμε με:

 

• Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμιισης Οφειλών

• Ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των δηλώσεών σας Ε1, Ε2 και Ε9 στο σύστημα TAXIS
• Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
• Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος
• Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
• Υποβολή αίτησης θέρμανσης
• Αν χρειαστεί, διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια ΔΟΥ (για παράδειγμα υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών)
• Υποβολή εντύπων Ε9 (για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος και Ε2 (για όσους εισπράττουν ενοίκια)
• Συμβουλή για τον καλύτερο σε εσάς τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους

• Έλεγχος μισθών, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών, αριθμός και είδος ενσήμων με βάση την ειδικότητα σας
• Αίτηση για συνταξιοδότηση όλων των ταμείων (απλή και διαδοχική)
• Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και αναλογούντων αποζημιώσεων
• Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας
• Συμβουλές σε εργατικά θέματα όπως αλλαγής ωραρίου, υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού και άλλα εργασιακά δικαιώματα

• Έκδοση τελών κυκλοφορίας
• Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά
• Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
• Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ( πχ. ΔΟΥ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, κα)
• Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου για όλη την Ελλάδα
• Μισθωτήρια συμβόλαια
• Ιδιωτικά συμφωνητικά
• Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
• Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
• Φορολογικός εκπρόσωπος
• Ρευματοδότηση ακινήτου
• Οικοδομικά ένσημα