Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. στην πολυετή σταδιοδρομία της στο χώρο της λογιστικής, παρέχει εγγυημένες υπηρεσίες προς ιδιώτες.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Ετήσια Συνδρομή Λογιστικής Υποστήριξης Ιδιωτών.

120€

Οι Υπηρεσίες μας.

 • Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

 • Εκτυπώσεις εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

 • Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως για παράδειγμα υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών.

 • Έλεγχος μισθοδοσίας, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών καθώς και έλεγχος του συνολικού αριθμού και του είδους των ενσήμων, βάση την ειδικότητάς σας.

 • Παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση σε ενδεχόμενες εργατικές διαφορές τόσο στο ΙΚΑ όσο και την Επιθεώρηση Εργασίας

 • Γονικές Παροχές, Δωρεές και Κληρονομικά ζητήματα.

 • Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου για όλη την Ελλάδα.

 • Οικοδομικά ένσημα

 • Διαδικασίες προς αποφυγή διπλής φορολόγησης.

 • Ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των δηλώσεών σας Ε1, Ε2 και Ε9 στο σύστημα TAXIS ΝΕΤ.

 • Υποβολή αίτησης Α21 για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος.

 • Υποβολή εντύπων Ε9 με σκοπό την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος καθώς και δηλώσεις Ε2 για εκείνους που εισπράττουν ενοίκια.

 • Απλή και διαδοχική αίτηση συνταξιοδότησης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

 • Συμβουλές σε εργατικά ζητήματα όπως η αλλαγή του ωραρίου, οι υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού καθώς και οποιουδήποτε άλλου εργασιακού δικαιώματός σας.

 • Υποβολή αιτήσεων για την ρύθμιση των οφειλών σας.

 • Μισθωτήρια συμβόλαια και Ιδιωτικά συμφωνητικά.

 • Φορολογική Εκπροσώπηση.

 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, ανάλωση κεφαλαίου και αποφυγής υπερφορολόγησης.

 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9.

 • Υποβολή αίτησης για επίδομα θέρμανσης.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες προκειμένου να αποφευχθούν περιττές επιβαρύνσεις από πρόσθετη φορολογία.

 • Παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν απολύσεις και των αναλογούντων αποζημιώσεων.

 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας για τα οχήματά σας.

 • Διεκπεραίωση οποιασδήποτε γραφειοκρατικής εργασίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ( για παράδειγμα στις κατά τόπους ΔΟΥ, τον ΟΑΕΔ, τον ΕΦΚΑ, τη Νομαρχία και το Δήμο σας, την επιθεώρηση εργασίας, Τράπεζες, Επιμελητήριο, πρωτοδικείο κλπ).

 • Διαδικασίες σχετικά με τη ρευματοδότηση του ακινήτου σας.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.