Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της επιτυχημένες ελεγκτικές υπηρεσίες με τις πιο εκσυγχρονισμένες μεθόδους. Οι υπηρεσίες ελέγχου περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες προκειμένου να καταστεί η επιχείρησή σας ενήμερη και σύννομη με όλες τις φορολογικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές διατάξεις της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες ξεπερνούν και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις, ικανές στο να επιτυγχάνουν να εντοπίζουν όλους εκείνους τους επιχειρηματικούς και διαχειριστικούς κινδύνους τους οποίους η εκάστοτε οικονομική μονάδα μιας επιχείρησης καλείται να διαχειριστεί με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Οι Ελεγκτικές μας Υπηρεσίες.

 • Οικονομικών Καταστάσεων Βιβλίων και Στοιχείων

 • Ορθής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.

 • Εξαγορών, συγχωνεύσεων και μετατροπών.

 • Υποστήριξη σε περιπτώσεις ελέγχου από οποιονδήποτε ελεγκτικό φορέα.

 • Διαχειριστικών

 • Ορθής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

 • Ορθής Διοίκησης και Λειτουργίας.

 • Ενοποιημένων Ισολογισμών.

 • Προϋπολογισμών και Απολογισμών.

 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Πλήρες Report

Αφού ολοκληρωθούν όλοι οι ανωτέρω έλεγχοι και γίνει η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας, το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για όλα τα επιμέρους θέματα που πιθανόν να σας δημιουργήσουν πρόβλημα σε έναν αιφνιδιαστικό έλεγχο. Έτσι η επιχείρησή σας θα είναι πάντοτε ασφαλής και συμμορφωμένη στην ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να υποστηρίξουμε ελεγκτικά την επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.