ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της επιτυχημένες ελεγκτικές υπηρεσίες με τις πιο εκσυγχρονισμένες μεθόδους. Οι υπηρεσίες ελέγχου περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες προκειμένου να καταστεί η επιχείρησή σας ενήμερη και σύννομη με όλες τις φορολογικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές διατάξεις της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ενδελεχή μελέτη όλων των οικονομικών στοιχείων και αναφορών που προορίζονται προς τρίτους. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να διαχειριστούμε τις υποθέσεις σας με ασφάλεια καθώς και να εξαλείψουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο για την επιχείρησή σας. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το ελεγκτικό τμήμα της εταιρείας μας, σας βοηθάει να ανταποκριθείτε σε βασικούς ρυθμιστικούς στόχους για την προστασία των επενδυτών σας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει αποτελεσματικές και δίκαιες αγορές.

Σε τι χρησιμεύουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες;

Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ένεκα των συνεχών αλλαγών. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας είναι σε θέση να αναλάβουν με επιτυχία το δύσκολο αυτό έργο προκειμένου να κρατήσουν την επιχείρησή σας σύννομη, να αποτρέψουν ενδεχόμενα λάθη και παραλήψεις καθώς και να σας προειδοποιήσουν για οποιονδήποτε κίνδυνο συμμόρφωσης.

Η διαδικασία του ελέγχου απαιτεί την συνδρομή του υπεύθυνου της επιχείρησής σας για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη προσφορά των υπηρεσιών μας. Το ελεγκτικό μας τμήμα θα προβεί στην πλήρη και λεπτομερή καταγραφή όλων των πιθανών προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν σε έναν αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο και θα σας τα παραθέσουν  μια πλήρη αναφορά με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή σας.

Αναλυτικά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. περιλαμβάνουν τους κάτωθι ελέγχους:

  • Οικονομικών Καταστάσεων Βιβλίων και Στοιχείων
  • Διαχειριστικών
  • Ενοποιημένων Ισολογισμών.
  • Ορθής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
  • Ορθής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
  • Προϋπολογισμών και Απολογισμών.
  • Εξαγορών, συγχωνεύσεων και μετατροπών
  • Ορθής Διοίκησης και Λειτουργίας
  • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

Αφού ολοκληρωθούν όλοι οι ανωτέρω έλεγχοι και γίνει η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας, το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για όλα τα επιμέρους θέματα που πιθανόν να σας δημιουργήσουν πρόβλημα σε έναν αιφνιδιαστικό έλεγχο. Έτσι η επιχείρησή σας θα είναι πάντοτε ασφαλής και συμμορφωμένη στην ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας και αφήστε τη δύσκολη δουλειά στο έμπειρο προσωπικό μας. Εξοικονομήστε χρόνο και πόρους προκειμένου να επικεντρωθείτε καλύτερα στο αντικείμενο της επιχείρησή σας και στην αύξηση του κέρδους της.

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.