Στις σημερινές ευμετάβλητες κεφαλαιαγορές, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κομμάτι της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Η προληπτική πρόβλεψη και επίλυση σημαντικών φορολογικών θεμάτων σε συνδυασμό με την κατανόηση των επιπτώσεων του φορολογικού καθεστώτος, είναι και αυτά που διατηρούν την αξία των συναλλαγών. Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. γνωρίζει αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις στη σημερινή κοινωνία προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και να μπορέσουν να επιφέρουν την μέγιστη ανάπτυξη.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Διαθέτοντας ένα έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αποτελούμενο από πιστοποιημένους επαγγελματίες, καθώς και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, καταφέρνουμε να αποτελέσουμε αρωγούς προς τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Κύριο μέλημά μας η συνολική τους επιτυχία σε όλες τις πτυχές την οικονομικής τους δραστηριότητας.

Οι Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες

Στρατηγική (Strategy)

 • Συμβουλευτική διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων (Management & Business Administration Consulting).
 • Μελέτη και στατιστική ανάλυση της εμπορικής σας δραστηριότητας.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
 • Μελέτη σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητα της επιχείρησής σας.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising.
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit).
 • Έλεγχος και επικύρωση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance).
 • Συμβουλές ανάπτυξης και Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP).
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
 • Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα.

Οικονομικά (Financials)

 • Αξιολόγηση όλων των παραγόντων και των συνθηκών της οικονομίας.
 • Έρευνα αγοράς και παροχή πληροφοριών για νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Αναζήτηση χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 • Προσαρμογή της επιχείρησής σας στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και ανάγκες της αγοράς.
 • Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις αλλαγές στη νομοθεσία.
 • Παραγωγή οικονομικών εκθέσεων και αναφορών.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη οικονομικών στρατηγικών.
 • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting).
 • Δημοσιονομική επιμέλεια (Financial due diligence).
 • Επιμέλεια των φορολογικών σας στοιχείων (Tax Due diligences).
 • Συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση των ταμειακών ροών.
 • Πρόβλεψη οικονομικών κινδύνων.

Επενδύσεις (Investments)

 • Υποστήριξη επενδυτικών προγραμμάτων (private equity & venture capital)
 • Υποστήριξη στην διαδικασία πώλησης ή απόκτησης Επιχειρήσεων
 • Εκτίμηση όλων των οικονομικών στοιχείων για τον καθορισμό της θέσης σας απέναντι στους επενδυτές.
 • Σύνταξη συστάσεων για τη χρηματοδότηση των εταιριών.
 • Συμβουλευτική σε θέματα συγχώνευσης Εταιρειών
 • Πρόληψη των διαφόρων κινδύνων απάτης
 • Ανεύρεση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων (fundraising)
 • Συμβουλές σχετικά με απορροφήσεις, συγχωνεύσεις και αποσχίσεις επιχειρηματικών κλάδων.
 • Αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων μέσω της εκπόνησης διαφόρων μελετών.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να υποστηρίξουμε συμβουλευτικά την επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.