ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις σημερινές ευμετάβλητες κεφαλαιαγορές, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κομμάτι της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Η προληπτική πρόβλεψη και επίλυση σημαντικών φορολογικών θεμάτων σε συνδυασμό με την κατανόηση των επιπτώσεων του φορολογικού καθεστώτος, είναι και αυτά που διατηρούν την αξία των συναλλαγών. Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. γνωρίζει αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις στη σημερινή κοινωνία προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και να μπορέσουν να επιφέρουν την μέγιστη ανάπτυξη.

Διαθέτοντας ένα έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αποτελούμενο από πιστοποιημένους επαγγελματίες, καθώς και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, καταφέρνουμε να αποτελέσουμε αρωγούς προς τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Κύριο μέλημά μας η συνολική τους επιτυχία σε όλες τις πτυχές την οικονομικής τους δραστηριότητας.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε την δική σας επιχείρηση

Η ομάδα της ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. αποτελείται από μία έμπειρη ομάδα φορολογικών συμβούλων οι οποίοι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία. Με σύμμαχο αυτή τη γνώση και την εμπειρία μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλες σας τις ερωτήσεις καθώς και να αναπτύξουμε στρατηγικές προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας και να ενισχύσετε την οικονομική σας ασφάλεια.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που σας παρέχει η  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς κλάδους:

 1. Στρατηγική (Strategy)
 2. Οικονομικά (Financials)
 3. Επενδύσεις (Investments)

Στον τομέα της στρατηγικής, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. είναι :

 • Συμβουλευτική διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων (Management & Business Administration Consulting).
 • Μελέτη και στατιστική ανάλυση της εμπορικής σας δραστηριότητας.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
 • Μελέτη σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητα της επιχείρησής σας.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising.
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit).
 • Έλεγχος και επικύρωση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance).
 • Συμβουλές ανάπτυξης και Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP).
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
 • Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα.

Στον τομέα των οικονομικών, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. είναι :

 • Αξιολόγηση όλων των παραγόντων και των συνθηκών της οικονομίας.
 • Έρευνα αγοράς και παροχή πληροφοριών για νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Αναζήτηση χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 • Προσαρμογή της επιχείρησής σας στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και ανάγκες της αγοράς.
 • Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις αλλαγές στη νομοθεσία.
 • Παραγωγή οικονομικών εκθέσεων και αναφορών.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη οικονομικών στρατηγικών.
 • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting).
 • Δημοσιονομική επιμέλεια (Financial due diligence).
 • Επιμέλεια των φορολογικών σας στοιχείων (Tax Due diligences).
 • Συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση των ταμειακών ροών.
 • Πρόβλεψη οικονομικών κινδύνων.

Στον τομέα των επενδύσεων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. είναι :

 • Υποστήριξη επενδυτικών προγραμμάτων (private equity & venture capital)
 • Υποστήριξη στην διαδικασία πώλησης ή απόκτησης Επιχειρήσεων
 • Εκτίμηση όλων των οικονομικών στοιχείων για τον καθορισμό της θέσης σας απέναντι στους επενδυτές.
 • Σύνταξη συστάσεων για τη χρηματοδότηση των εταιριών.
 • Συμβουλευτική σε θέματα συγχώνευσης Εταιρειών
 • Πρόληψη των διαφόρων κινδύνων απάτης
 • Ανεύρεση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων (fundraising)
 • Συμβουλές σχετικά με απορροφήσεις, συγχωνεύσεις και αποσχίσεις επιχειρηματικών κλάδων.
 • Αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων μέσω της εκπόνησης διαφόρων μελετών.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της λογιστικής εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. συμβάλουν αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό, την εξάλειψη επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και την συνολική ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές και μέσα, παρακολουθούμε τις διάφορες πτυχές της επιχείρησής σας και σας βοηθάμε να προσδιορίσετε τα σημεία που επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία και την ανάπτυξή της. Επιπρόσθετα, προτείνοντας τις πλέον συμφέρουσες λύσεις για εσάς, καταφέρνουμε να οδηγήσουμε την επιχείρησή της σε μια συνολική αύξηση του κέρδους με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Σε τι θα σας βοηθήσουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας;

Μέσα από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, η εταιρεία μας καταφέρνει να δημιουργήσει νέες καινοτόμες λύσεις για την επιχείρησή σας, ή να βελτιώσει τις ήδη υφιστάμενες πτυχές της. Βασικός μας στόχος είναι να κατανοήσετε πλήρως τις ανάγκες και την αξία της επιχείρησής σας. Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, θα σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε ή να αναβαθμίσετε τα συστήματα Cash-Flow & Reporting, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Θα σας παρέχουμε όλες τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου να είστε σε θέση να λειτουργείτε με Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς, να εφαρμόζετε τεχνικές μείωσης του κόστους λειτουργίας καθώς και να κοστολογείται καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Άλλοι επίσης παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης και τους οποίους θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε είναι:

 1. Ο ορθός οικονομικός σχεδιασμός όλων των πτυχών της επιχείρησής σας.
 2. Η ανάλυση βιωσιμότητας, ABC και Z-Score.
 3. Η αναδιάρθρωση δανείων.
 4. Ο εντοπισμών νεκρών σημείων της επιχείρησής σας.
 5. Αποτελεσματικές Φοροτεχνικές και φορολογικές υπηρεσίες

Γιατί να επιλέξετε την ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.;

Μα φυσικά γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό που κάνουμε. Διαθέτουμε ένα έμπειρο και καταρτισμένο τμήμα συμβουλευτικής, αποτελούμενο από Λογιστές, φοροτεχνικούς συμβούλους, εργατολόγους καθώς και όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τις δικές σας ανάγκες. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας καταφέρνουν να παρέχουν στους πελάτες μας εγγυημένες λύσεις και να προσδώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία στη δική σας επιχείρηση. Το αποτέλεσμα θα είναι να βελτιώσετε την συνολική απόδοσή σας, να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα και τους επιχειρηματικούς κινδύνους καθώς και να εκμεταλλευτείτε νέες, μοναδικές ευκαιρίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα πάμε την επιχείρησή σας ένα βήμα μπροστά…

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.