Συμπληρώστε το Quiz και δείτε πόσο αποτελεσματική είναι η σχέση με το λογιστή σας.

Πόσο συχνή είναι η επικοινωνία με τον λογιστή σας;