ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

Οι υπηρεσίες επιδοτήσεων – ΕΣΠΑ της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως  επαγγελματικού κλάδου. Οι έμπειροι σύμβουλοι επιχειρήσεων που διαθέτουμε είναι σε θέση να αναλάβουν την εύρεση του προγράμματος επιδότησης που ταιριάζει στα δεδομένα της δικής σας επιχείρησης. Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης προγράμματος ΕΣΠΑ και των νέων επενδυτικών νόμων, καταφέρνουμε να σας παρέχουμε πλήρη καθοδήγηση καθώς και να καταρτίσουμε την επιχειρησιακή σας πρόταση, με τις μέγιστες δυνατότητες επιτυχίας.

Τα καταρτισμένα στελέχη της εταιρίας μας αναλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες επιχειρηματικές μελέτες όπως οικονομικές μελέτες, μελέτες βιωσιμότητας, ανταγωνισμού κλπ. Έχοντας στο ιστορικό μας ένα αξιοσημείωτο ποσοστό επιτυχίας σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, είμαστε σε θέση να οργανώσουμε και το δικό σας επιχειρηματικό εγχείρημα.

Αφού εξασφαλίσουμε την έγκριση της επιδότησης του ΕΣΠΑ για την επιχείρησή σας, είμαστε δίπλα σας προκειμένου να σας παρέχουμε την βοήθεια και την υποστήριξη που απαιτείται προκειμένου να υλοποιήσετε το έργο σας. Βασική μας αρχή είναι η σύναψη μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου όχι μόνο να βοηθήσουμε στην έγκριση και την εκταμίευση της επιδότησής σας, αλλά να συντελέσουμε δυναμικά και στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Η εγγύηση των υπηρεσιών μας είναι η επιτυχημένη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για λογαριασμό δεκάδων επιχειρήσεων από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

Οι υπηρεσίες επιδοτήσεων για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος περιλαμβάνει:

  1. Μελέτη του σχεδιασμού και την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος.
  2. Προετοιμασία του φακέλου για τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού σας προγράμματος.
  3. Καταγραφή των απαραίτητων ΚΑΔ της επιχείρησής σας για την συνεχή παρακολούθηση των προγραμμάτων που προκηρύσσονται και σας αφορούν.
  4. Πλήρης Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της επιχείρησής σας και προτάσεις σε ποια μπορεί να ενταχθεί.
  5. Σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης, με εξασφάλιση μεγαλύτερων πιθανοτήτων έγκρισης.
  6. Τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το εκάστοτε πρόγραμμα.
  7. Συνεχής παρακολούθηση των σταδίων υλοποίησης του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.
  8. Εκπόνηση των επιχειρηματικών πλάνων.

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.