ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΝΟΜΟΙ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Άρθρα Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – Άρθρο 66 ν. 4172/2013

Άρθρα Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – Άρθρο 66 ν. 4172/2013 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – Άρθρο 66 ν. 4172/2013 Πηγή: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30925

Δείτε Περισσότερα

49313 ΕΞ 2019 Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2019

49313 ΕΞ 2019 Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2019 Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από…

Δείτε Περισσότερα

45070/2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35385/18.04.2019 εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) το έτος ενίσχυσης 2019

45070/2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35385/18.04.2019 εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) το έτος ενίσχυσης 2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35385/18.04.2019…

Δείτε Περισσότερα

57312 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2795)

57312 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2795) Τροποποίηση της 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2795) Πηγή: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30947

Δείτε Περισσότερα