ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - MARKETING

Το τμήμα μηχανοργάνωσης – marketing της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. παρέχει επί μια σειρά ετών επιτυχημένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πελάτες της. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία του συγκεκριμένου τμήματος, καλό θα ήταν να αναλύσουμε μερικούς ορισμούς.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο όρος μηχανοργάνωση συχνά συγχέεται με τον όρο της μηχανογράφησης. Αν και οι δύο αυτές έννοιες μοιάζουν να είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους, ωστόσο αποτελούν κάτι διαφορετικό. Ως μηχανοργάνωση ορίζεται η οργάνωση των διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ως μηχανογράφηση ορίζεται η καταγραφή και η επεξεργασία δεδομένων μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ειδικότερα, η μηχανοργάνωση εστιάζεται στην παραγωγή έργου με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος, ενώ η μηχανογράφηση με την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων. Οιι δύο αυτές έννοιες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έννοιας με κύριο αντικείμενο τη δόμηση και τη ροή πληροφοριών. Η έννοια αυτή δεν είναι άλλη από αυτή της πληροφορικής, η οποία αφ’ ενός χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αφ’ ετέρου τα δεδομένα είναι τα συστατικά της.

Το τμήμα μηχανοργάνωσης έχει ως βασικό του στόχο την πληροφόρηση. Σίγουρα κάθε εταιρεία χρειάζεται ικανούς τεχνικούς και καλά μηχανήματα, ωστόσο βασικό αντικείμενο των ανθρώπων της πληροφορικής είναι η παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης. Η δουλειά τους θα πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα και σε καμία περίπτωση να μην αναλαμβάνουν αρμοδιότητες εκτός του αντικειμένου τους. Τα άτομα που ασχολούνται με την πληροφορική αποτελούν τον φυσικό φορέα προκειμένου να αναπαραστήσουν τις δομές και τις ροές της πληροφορίας σε όλη την έκταση της επιχείρησης. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί αυτό στο βέλτιστο βαθμό, απαιτείται η συνεργασία και η συμμετοχή των υπολοίπων τμημάτων της εταιρείας. Τότε μόνο είναι εφικτό να ενταχθούν σε δομές και να μετατραπούν σε πληροφορία. Και μάλιστα, τη χρονική αυτή στιγμή, το λογισμικό (software) σταματάει να θεωρείται προϊόν και μετατρέπεται σε μέσον για την επεξεργασία της γνώσης και γενικότερα την εξάλειψη της άγνοιας.

MARKETING

Το τμήμα Marketing της εταιρεία μας έχει ως αντικείμενό του όλες τις πτυχές ενός επιτυχημένου μάρκετινγκ. Ως marketing ορίζεται η οργανωμένη προσπάθεια μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις ανάγκες του εκάστοτε καταναλωτή. Έχοντας ως βασικό εργαλείο την έρευνα της σύγχρονης αγοράς και των αναγκών του καταναλωτή, προσπαθεί να προσφέρει συγκεκριμένα προϊόντα στους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για αυτά. Έτσι, αφού κατανοήσει τις επιθυμίες του αγοραστικού κοινού, παράγει τις αντίστοιχες υπηρεσίες και προϊόντα βάση αυτών των επιθυμιών και μέσω της διαφήμισης τα καθιστά διαθέσιμα προς πώληση.

Ένας από τους κυριότερους στόχους του marketing είναι η δημιουργία επαναλαμβανόμενων πελατών και πωλήσεων. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που τα περισσότερα στελέχη του τμήματος marketing προσπαθούν να δημιουργήσουν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη αξία από ότι οι ανταγωνιστές τους. Με την υψηλότερη αυτή αξία κερδίζεται ένα αξιόλογο πλεονέκτημα  της επιχείρησης στην αγορά και δημιουργεί αξιοπιστία στον πελάτη. Όλα αυτά θα οδηγήσουν τον πελάτη να προβεί σε επαναλαμβανόμενες αγορές από την επιχείρηση αυτή.

Η μεθοδολογία του Marketing

Τα βασικά στοιχεία ενός marketing είναι τέσσερα και είναι γνωστά ως τα «4P». Το P προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις Product, Price, Promotion, Place δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα προϊόν, τιμή, προώθηση και τόπος. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία αποτελούν και το μίγμα (mix) ενός επιτυχημένου marketing . Αναλυτικότερα για το καθένα έχουμε:

Product – Προϊόν

Ειδικότερα, όσον αφορά το προϊόν μιας επιχείρησης, το τμήμα marketing πρέπει να μελετήσει όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του καθώς και την αξία που προσφέρει στους καταναλωτές. Η αξία μπορεί να είναι τόσο χρηστική, δηλαδή η χρήση του προϊόντος από τον πελάτη όσο και συναισθηματική. Ως συναισθηματική αξία μπορεί να είναι το κύρος και το στυλ που χαρακτηρίζει ένα προϊόν.

Price – Τιμή

Η τιμή ενός προϊόντος πρέπει πάντα να είναι αντίστοιχη με το είδος, την χρηστικότητα και την ποιότητα της κατασκευής του προϊόντος αυτού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και η αξία που προσφέρει στον πελάτη που προμηθεύεται το συγκεκριμένο προϊόν. Για παράδειγμα, δεν είναι λίγες οι φορές που μικρά αντικείμενα χωρίς ιδιαίτερο κόστος κατασκευής και χωρίς να κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητα υλικά, να προσφέρει μεγάλη συναισθηματική αξία στον πελάτη και η τιμή του να είναι αρκετά υψηλή.

Promotion – Προώθηση

Η προώθηση ενός προϊόντος περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των ενδιαφερόμενων καταναλωτών και κατά συνέπεια να αυξήσει τις πωλήσεις. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Την διαφήμιση, η οποία μπορεί να γίνει με συμβατικά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, αφίσες και περιοδικά) ή μέσω διαδικτύου (πληρωμένες διαφημίσεις, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Τις προσωπικές πωλήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους πωλητές μιας εταιρείας.
  • Την προώθηση των πωλήσεων, όπως προσφορά δωρεάν δειγμάτων και εκπτωτικών κουπόνια, ‘η ακόμη και προώθηση σε καταστήματα.
  • Τις δημόσιες σχέσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την δημιουργία μιας θετικής φήμης για την επιχείρηση και τα προϊόντα της.

Place – Τόπος

Ο τόπος, ή γνωστός και ως κανάλια διανομής, ορίζεται η εύρεση των καταλληλότερων σημείων για την πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Όπως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του μάρκετινγκ, έτσι και ο τόπος που θα επιλεγεί για την προώθηση των προϊόντων μιας επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων.

Το τμήμα μηχανοργάνωσης και marketing της εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. διαθέτει ένα έμπειρο και αποτελεσματικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μηχανοργάνωσης και μάρκετινγκ. Επιλέγοντας την εταιρεία μας εξασφαλίζετε εγγυημένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και εξασφαλίστε τα βέλτιστα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας.