ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - MARKETING

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο όρος μηχανοργάνωση από την ετυμολογία του σημαίνει οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ μηχανογράφηση είναι η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε αντιδιαστολή ο όρος πληροφορική δηλώνει την επιστήμη της πληροφόρησης, το σύνολο δηλαδή των μεθόδων για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών.

Αν και η μηχανοργάνωση με τη μηχανογράφηση μοιάζουν να είναι κοντά, η μεν πρώτη φαίνεται να εστιάζει στην παραγωγή έργου με μειωμένο κόστος και η δεύτερη στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Μακράν και των δύο η πληροφορική, έχει σαν αντικείμενο τη δομή και ροή της πληροφορίας, περιέχει δε σαφώς τις άλλες δύο σαν τμήμα της αφού αφ’ ενός χρησιμοποιεί υπολογιστές και αφ’ ετέρου τα δεδομένα είναι συστατικά της πληροφορίας.

Στην πράξη και οι τρεις όροι χρησιμοποιούνται σαν συνώνυμοι. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται απλά για αδιαφορία προς τη λεπτομέρεια, όμως η ουσιαστική διαφορά τους δεν είναι γνωστή ούτε στη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών του χώρου που θεωρούν ότι η δουλειά τους εξαντλείται σε τεχνικά θέματα, όπως τα δίκτυα και η επεξεργασία δεδομένων.

Ελάχιστα είναι τα άτομα της πληροφορικής που έχουν γνώση των προϊόντων της εταιρείας τους κι ακόμη λιγότερα αυτά πού γνωρίζουν τις ισχύουσες διαδικασίες και πρακτικές. Λίγες είναι οι ανθρωποώρες που αναλώνονται στο σχεδιασμό που θα φέρει πληροφόρηση. Οι συναντήσεις με τα άτομα των άλλων διευθύνσεων και τμημάτων για τη μελέτη, καταγραφή και συγχρονισμό των ροών εργασίας με τις αντίστοιχες μηχανογραφικές ροές φαντάζουν περιττή πολυτέλεια.

Έτσι, αποκομμένοι από τα άλλα τμήματα, αφιερώνονται σ’ αυτό που έμαθαν να βλέπουν σαν αντικείμενο της εργασίας τους, περιχαρακώνοντας κάθε μέρα τα όριά τους και αυξάνοντας την εξάρτηση της εταιρείας απ’ αυτούς.

Η διοίκηση και τα τμήματα της εταιρείας θέλουν πληροφόρηση, έχουν ανάγκη από σωστή και έγκαιρη ενημέρωση. Δε φαίνεται όμως να είναι σε θέση να ζητήσουν αυτό ακριβώς που χρειάζονται γιατί δε γνωρίζουν ούτε το βαθμό της ενημέρωσης που θα μπορούσαν να έχουν, ούτε τη μέθοδο ή τον τρόπο για να αυξηθεί το επίπεδο της πληροφόρησής τους. Έτσι καταλήγουν στο να ζητάνε αποσπασματικά κάποιες καταστάσεις δεδομένων, προκειμένου να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους.

Εδώ ολοκληρώνεται ο φαύλος κύκλος, με την πληροφορική να επεξεργάζεται ξανά δεδομένα που με καθυστέρηση θα καλύψουν την ανάγκη της στιγμής.

Το να έχει μια εταιρεία καλά μηχανήματα και ικανούς τεχνικούς δεν είναι αυτοσκοπός, στόχος είναι η πληροφόρηση. Δουλειά των ανθρώπων της πληροφορικής είναι να φροντίζουν ώστε όλα τα τμήματα, όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν την πληροφόρηση που χρειάζονται όταν τη χρειάζονται. Δεν είναι δουλειά τους και δεν πρέπει λόγω ειδικών γνώσεων να ασχολούνται με θέματα αρμοδιότητας άλλων, όπως για παράδειγμα η έκδοση καταστάσεων. Αυτά θα γίνονται μόνο από τους καθ’ ύλη αρμόδιους και η πληροφορική πρέπει να τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά τους απρόσκοπτα.

Οι άνθρωποι της Πληροφορικής είναι ο φυσικός φορέας που θα φροντίσει για την αναπαράσταση των δομών και ροών της πληροφορίας σε όλα τα μήκη και πλάτη της επιχείρησης. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι δυνατό να συντελεστεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή των άλλων διευθύνσεων, δε μπορεί να υλοποιηθεί αν δε μετέχουν όλοι με συνέργιες και συνεργασίες. Μόνο τότε τα δεδομένα μπορούν να ενταχθούν σε δομές και να αποκτήσουν την υπόσταση πληροφορίας. Τότε και το λογισμικό (software) παύει να θεωρείται προϊόν, γίνεται ένα μέσο για την επεξεργασία της γνώσης ή ακόμη παραπέρα ένα μέσο εξάλειψης της άγνοιας.

 

 

MARKETING

Το μάρκετινγκ (marketing), αλλιώς αγοραλογία, συνίσταται στην οργανωμένη προσπάθεια μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Προσπαθεί δηλαδή, με κύριο εργαλείο την έρευνα αγοράς, να αντιστοιχίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει με τον πελάτη-στόχο που τα χρειάζεται ή τα επιθυμεί, ή ακόμα καλύτερα αφού κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να κατασκευάσει τα αντίστοιχα προϊόντα / υπηρεσίες με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο πελάτης επιθυμεί, να του τα γνωστοποιήσει (διαφήμιση και προώθηση), να τα καταστήσει διαθέσιμα μέσα από τα κανάλια διανομής (τα μαγαζιά και οι τοποθεσίες που αυτά είναι διαθέσιμα) στην τιμή που θα πρέπει αυτά να πωλούνται.

Ο βασικός στόχος του μάρκετινγκ, ειδικότερα όσον αφορά τα καταναλωτικά αγαθά, δηλαδή αυτά που απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές (και όχι σε άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, οπότε και γίνεται λόγος για βιομηχανικά προϊόντα/υπηρεσίες) είναι οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Ειδικότερα τα στελέχη μάρκετινγκ μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού προσπαθούν να δημιουργήσουν μία μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη προσφέροντας υψηλή αξία στα προϊόντα τους, αξία υψηλότερη από τα αντίστοιχα προϊόντα του ανταγωνισμού. Μέσα από την υψηλότερη αυτή αξία επιτυγχάνεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, δηλαδή η υπεροχή της ίδιας και των προϊόντων της έναντι του ανταγωνισμού. Όλα τα παραπάνω με τη σειρά τους οδηγούν σε πιστότητα των πελατών και τελικά σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης.

 

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Τα κύρια στοιχεία του μάρκετινγκ είναι τα λεγόμενα 4 P που προκύπτουν από τις αγγλικές λέξεις: Product, Price, Place, Promotion (δηλ. προϊόν, τιμή, τόπος, προώθηση). Τα 4 P σχηματίζουν το μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix).

 

Προϊόν

Αναλυτικότερα για το προϊόν, το στέλεχος του τμήματος μάρκετινγκ πρέπει να λάβει υπόψη του τα χαρακτηριστικά του, τις ιδιότητες του, την αξία που προσφέρει στον καταναλωτή τόσο χρηστική (δηλαδή με τη χρήση του προϊόντος) όσο και τη συναισθηματική (το στυλ, κύρος του προϊόντος όπως π.χ. ένα γρήγορο αυτοκίνητο).

 

Τιμή

Όσον αφορά την τιμολόγηση αυτή πρέπει να είναι αντίστοιχη του προϊόντος, της ποιότητας κατασκευής του και της αξίας που προσφέρει στον καταναλωτή (τόσο χρηστική αξία όσο και συναισθηματική). Έτσι μπορεί ένα απλό αντικείμενο με πολύ μικρό κόστος κατασκευής, μεσαίας ποιότητας και χωρίς μεγάλη χρησιμότητα (π.χ. ένα μπρελόκ) να πωλείται ακριβά λόγω της συναισθηματικής αξίας που προσφέρει.

 

Διανομή

Τα κανάλια διανομής (τόπος) συνίστανται στην εξεύρεση των κατάλληλων σημείων πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Επίσης συνίστανται στη γεωγραφική κάλυψη που προσφέρουμε. Για παράδειγμα θα πωλούμε τα κρουασάν που κατασκευάζουμε σε super market ή/και σε περίπτερα, στην Αττική ή/και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αποφάσεις που σχετίζονται με τα κανάλια διανομής έχουν πολύ μεγάλη σημασία (χωρίς να υποτιμάται η μεγάλη σημασία των υπόλοιπων στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ) διότι τα μέρη στα οποία διατίθενται ή όχι τα προϊόντα μας

επηρεάζουν άμεσα τις πωλήσεις μας.

Προώθηση

Τέλος η προώθηση ή αλλιώς το μίγμα προβολής και επικοινωνίας (ή μίγμα επικοινωνίας) συνίσταται στην: Διαφήμιση, Προσωπική Πώληση, Προώθηση Πωλήσεων και στιςΔημόσιες σχέσεις. Η διαφήμιση μπορεί να γίνει με πολλά μέσα για παράδειγμα, τηλεόραση, αφίσες, περιοδικά, ραδιόφωνο κ.α. Η προσωπική πώληση γίνεται μέσω των πωλητών της επιχείρησης. Η προώθηση συνίσταται σε ενέργειες που σκοπό έχουν να επιτύχουν μεγαλύτερες πωλήσεις π.χ. κουπόνια, δωρεάν δείγματα, προώθηση μέσα στο κατάστημα κ.α. Τέλος οι δημόσιες σχέσεις αποσκοπούν στη δημιουργία δημοσιότητας και θετικής εικόνας για την επιχείρηση και τα προϊόντα που διαθέτει.