ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το τμήμα εργατικών – μισθοδοσίας της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. αναλαμβάνει με επιτυχία υποθέσεις που αφορούν το Εργατικό Δίκαιο. Ως εργατικό δίκαιο ορίζεται ένα σύνολο κανόνων δικαίου με σκοπό τη ρύθμιση της κοινωνικής σχέσης της εξαρτημένης εργασίας με την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής, καθώς και τη νομική θέση όλων εκείνων που αποζούν κατ΄ επάγγελμα από αυτή. Κύριο αντικείμενο του εργατικού δικαίου αποτελεί η έρευνα και η αναλυτική μελέτη όλων των κανόνων που διέπουν τις σχέσεις εργασίας. Επηρεασμένο από τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες, το εργατικό δίκαιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την λειτουργία ενός κράτους. Η έννοιά του πολλές φορές συνδέεται με αυτή της αυτονομίας σε ένα γενικό πλαίσιο συλλογικής εφαρμογής και δράσης.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος εργατικών – μισθοδοσίας

Το τμήμα εργατικών – μισθοδοσίας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλως των υποθέσεων που σχετίζονται με την εργασία και την μισθοδοσία. Ως εργασία ορίζεται κάθε είδους απασχόληση ενός ανθρώπου με βασικό σκοπό το κέρδος συγκεκριμένης αμοιβής. Η εργασία μπορεί να απαιτεί τόσο τη σωματική – χειρονακτική εργασία όσο και την πνευματική. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχέσεις του υπαλλήλου με τον εργοδότη του ρυθμίζονται από το εργατικό δίκαιο.

Το εργατικό δίκαιο, αντίθετα με τους υπόλοιπος κλάδους δικαίου, διαθέτει μια ιδιαίτερη μεθοδολογία και γενική νοοτροπία. Αποτελεί  έναν αυτοτελή κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διεθνή πραγματικότητα, ενώ δεν είναι λίγα τα σημεία στα οποία παρουσιάζει ομοιότητες με το δημόσιο δίκαιο.

Το τμήμα εργατικών και μισθοδοσίας της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. διαθέτει ένα έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο είναι σε θέση να αναλάβει με επιτυχία κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει. Διαθέτοντας τεράστια προϋπηρεσία και εμπειρία στο εργατικό δίκαιο και στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, καταφέρνει να παρέχει έγκυρες και ουσιαστικές λύσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και αφήστε το τμήμα εργατικού – μισθοδοσίας να αναλάβει τη δική σας υπόθεση. Η εγγύηση των υπηρεσιών μας δεν είναι άλλη από την πληθώρα των υποθέσεων που έχουμε αναλάβει αποτελεσματικά και των ικανοποιημένων πελατών μας.