ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το τμήμα διεκπεραιώσεων και γραμματειακής υποστήριξης της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα. Το συγκεκριμένο τμήμα μεριμνά για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και των επιμέρους τμημάτων της προκειμένου να μπορεί να παρέχει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας. Είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και άμεση υποστήριξη όλων των εργαζομένων της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

Τα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένο το τμήμα διεκπεραιώσεων και γραμματειακής υποστήριξης αφορούν κυρίως τα κάτωθι:

 • Δημιουργία Επαφής μεταξύ της εταιρείας και των εργαζομένων της.
 • Αρχειοθέτηση υποθέσεων και εγγράφων.
 • Διοργάνωση επαγγελματικών συσκέψεων.
 • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και λοιπών εγγράφων.
 • Προετοιμασία και αποστολή αναφορών.
 • Εφαρμογή συστημάτων διοικητικού περιεχομένου.
 • Ενημέρωση προσωπικού και πελατών για διάφορα θέματα.
 • Διαχείριση τηλεφώνων και μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό

Το τμήμα διεκπεραίωσης και γραμματειακής υποστήριξης, είναι στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η επιτυχημένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις γραμματειακής υποστήριξης καθώς και η όρεξη και διάθεση για εργασία είναι από τα βασικά προσόντα του προσωπικού μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, προκειμένου να ανταπεξέλθει με τον βέλτιστο τρόπο στις απαιτήσεις της εταιρείας μας, το τμήμα διεκπεραίωσης και γραμματειακής υποστήριξης πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 • Σωστή οργάνωση και ανάθεση αρμοδιοτήτων.
 • Καλή διαχείριση του χρόνου.
 • Αποτελεσματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
 • Αξιοπιστία, εχεμύθεια, πνεύμα συνεργασίας.

Το προσωπικό της ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. διαθέτει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Άλλωστε, μόνο διαθέτοντας άριστες δεξιότητες και ικανότητες μπορεί ένα τμήμα να ανταπεξέλθει στις καθημερινές προκλήσεις. Έτσι, το τμήμα διεκπεραίωσης και γραμματειακής υποστήριξης της εταιρείας μας καθημερινά ανταπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στις ανάγκες και απαιτήσεις της ίδιας της εταιρείας όσο και των πελατών μας. Διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα προσόντα, είναι δίπλα σας οποιαδήποτε στιγμή τους χρειαστείτε.

Για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με την υπόθεσή σας ή τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τόσο στα τηλέφωνα όσο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας. Ο αρμόδιος εκπρόσωπός μας θα σας κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα.