ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η Λογιστική αποτελεί έναν κλάδο της μαθηματικών επιστημών με βασικό αντικείμενο τον εντοπισμό, την καταχώρηση και την παρουσίαση διαφόρων οικονομικών γεγονότων., καθώς και την σύνταξη ειδικών εκθέσεων προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η λογιστική μπορεί να είναι είτε ατομική, είτε εταιρική. Με την λογιστική επιτυγχάνεται μια συστηματική καταγραφή της χρηματικής αξίας τόσο διαφόρων υλικών και άυλων αγαθών καθώς και δραστηριοτήτων. Η Λογιστική είναι εκείνη που θα φροντίσει για τη συστηματική καταγραφή και την ποσοτικοποίηση όλων των μεγεθών μιας επιχείρησης σε χρηματικές μονάδες. Ανάλογα με το είδος των επιχειρήσεων και γενικώς τον ομάδων που εξυπηρετεί, η επιστήμη της λογιστικής μπορεί να χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες και να εφαρμοστεί με διάφορες μεθόδους.

Εφαρμογή της Λογιστικής Επιστήμης

Η βασική μέθοδος της λογιστικής σήμερα είναι η μέθοδος. Σε αντίθεση με την απλογραφική μέθοδο της λογιστικής που εφαρμοζόταν τις παλαιότερες εποχές, η διπλογραφική δεν περιορίζεται μόνο στην απλή καταγραφή και καταχώρηση. Αντιθέτως περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση μέσω ενός δεύτερου λογαριασμού στον οποίο και αντικατοπτρίζονται τα αποτελέσματα που επιφέρει ο πρώτος.

Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τους πελάτες μας, η εταιρεία μας έχει στελεχώσει ένα άρτια καταρτισμένο και έμπειρο λογιστικό – φοροτεχνικό τμήμα. Το συγκεκριμένο τμήμα αναλαμβάνει με επιτυχία τη συμμόρφωση της εταιρείας σας στις τρέχουσες φορολογικές διατάξεις της νομοθεσίας ενώ ταυτόχρονα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις ανάγκες της εταιρείας σας και να εκμεταλλευτείτε τις συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το λογιστικό – φοροτεχνικό τμήμα της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών όσο και σε ιδιώτες. Με την πολυετή εμπειρία σε λογιστικά – φοροτεχνικά ζητήματα, καταφέρνει να παρέχει στους πελάτες μας εγγυημένες λύσεις που συμβάλουν ακόμη περισσότερο στη συνολική οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να σας παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές και την καθοδήγηση που απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες.