ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο πολυτιμότερος παράγοντας ανάπτυξης της εταιρειας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

 

Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη λογιστική, τη φορολογία και τον ευρύτερο κλαδο των Χρηματοοικονομικων.

null

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

null

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

null

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

null

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

null

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - MARKETING

null

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

null

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ