ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νικολάου Πλαστήρα 29, Αιγάλεω

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ