ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
210 5903814 - 210 5315330
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νικολάου Πλαστήρα 29, Αιγάλεω