ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νικολάου Πλαστήρα 29, Αιγάλεω