ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
210 5903814 - 210 5315330
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νικολάου Πλαστήρα 29, Αιγάλεω

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο πολυτιμότερος παράγοντας ανάπτυξης της εταιρειας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

 

Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη λογιστική, τη φορολογία και τον ευρύτερο κλαδο των Χρηματοοικονομικων.