Αριθμ. 78/6-5-2019 Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων.

Αριθμ. 78/6-5-2019 Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων. Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών…

Α.1189/2019 Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

Α.1189/2019 Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας. Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας. Πηγή: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30840

157/2019 Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών

157/2019 Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με…